BASES DA PROMOCIÓN «SORTEO ESTOXOS FEIRACO 2020»

FEIRACO LÁCTEOS. BASES DA PROMOCIÓN «SORTEO ESTOXOS FEIRACO 2020»   1.- ORGANIZADOR E OBXECTO DA PROMOCIÓN: FEIRACO LÁCTEOS SL, (en adiante FEIRACO), domiciliada en Ames (A Coruña), en Ponte Maceira-Agron s/n, e con número de identificación fiscal B-15996929, realizará unha promoción denominada “SORTEO ESTOXOS 2020 (en adiante, a promoción) que se desenvolverá en Galicia e…